| PRIPRAVOVANÉ PODUJATIA | REALIZOVANÉ PODUJATIA | KONTAKT |


Spoločnosť Majordomus organizuje v spolupráci
s Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu
na Slovensku podujatia zamerané na témy spojené s európskou integráciou.